Kundverktyg

Beställningsguide

Kalkylator - räkna ut färg- och materialåtgång

Inköpslista

Snabb och billig leverans med SMS-avisering!

Alla priser på denna webplats är inkl. moms.

Kontakt

De IJssel Coatings Norden

ADRESS

Hedbergs Industri AB

Varvsgatan 19

456 32 Kungshamn

Sweden

TELEFON

Mån - Onsd

08-12 och 13-15.30

(Tors - Fre Stängt

pga pappaledighet)

Ring 0523 327 22

Ring alltid om du är ny kund.

EMAIL & SMS 

info@de-ijssel-coatings.se

info@hedbergsindustri.se

073 629 42 23 (endast sms)

Om du inte når oss på telefon

mejla eller sms:a istälet så hör vi av oss

omgående.

BESÖK

Boka alltid tid innan besök

Vidhäftning

Kan Double Coat appliceras på halkskyddsmönstrade ytor?

Ja. Slipa ytan med 3M Scotch Brite Medium och rengör med Double Coat Avfettning. För att inte ytan ska bli hal när den är våt är det bäst att blanda i Anti Slip Pulver i lacken. Det är populärt att använda en halvblank Doubler Coat-finish på däck, exempelvis Double Coat RAL 9018ZG Papyrusvit samt Anti Slip. Halvblank finish + Anti Slip används endast i sista lagret, de två första lagren Double Coat målas som vanligt med högblank Double Coat. 

Kan Double Coat appliceras utan att slipa mellan lagren?

Ja, efter 24 timmar och inom 48 timmar. Vi rekommenderar ändå mattslipning, det tar bort eventuella avvikelser i lacken och förbättrar vidhäftningen.

Kan Double Coat appliceras på glasfiberförstärkt polyester?

Ja, Double Coat fäster mycket bra på detta underlag, förutsatt att ytan är ren, slipad och rengjord med Double Coat Avfettning. Det är dock fördelaktigt att grundmåla med IJmopox för att bygga upp täthet, tjocklek, pigment och tålighet.

Kan Double Coat appliceras på gammal 2-k-lack?

Ja, efter att ytan slipats och är rengjord med Double Coat Avfettning. Det är viktigt att den gamla lacken inte är i så dåligt skick att den lossnar vid slipning eller löses upp av Double Coat Avfettning. I så fall bör ytan först grundmålas ett antal lager med IJmopox HB Coating.

Kan Double Coat appliceras på en enkomponentfärg?

Blöt en trasa med ett starkt lösningsmedel/thinner, placera trasan på ytan i ca 10 minuter. Täck gärna över under tiden så att inte lösningsmedlet dunstar för fort. Skrapa sedan lätt med udden av en spik. Om färgen lossnar lättare än på övriga ytor så är ytan målad med en enkomponentfärg. Avlägsna först all gammal färg med slippapper (P80), med skrapa, högtryckstvätt eller med Double Coat Sprutförtunning (blötlägg trasor och låt verka, skrapa sedan). Grundmåla ett antal lager med IJmopox HB Coating och spackla med IJmofix (i eventuella smågropar) innan Double Coat appliceras.

Varför fäster inte Double Coat runt tanklocket?

Det beror på att polyestern troligen är mättad med dieselbränsle. Avfetta med Double Coat Avfettning och slipa rejält.

Kan man använda Double Coat under vattenlinjen?

Inga polyuretan-lackfärger tål permanent bruk i vatten. Inte heller Double Coat rekommenderas för undervattensbruk. Undantag kan dock göras på båtar som ligger i vattnet under kortare perioder, tex en dag eller en vecka. I dessa fall rekommenderas 2-3 extra lager Double Coat, d v s totalt 5-6 lager. Ett smart tips är att sedan vaxa botten med 3M Ultra Performance Paste Wax. Det ger extra glid och ett bra skydd mot beväxtning.

Applikation

Hur många lager Double Coat behövs och hur länge håller sig glansen?

3 lager. Varje lager ger en skikttjocklek på cirka 35 mikrometer. En tvåkomponentlack behöver en total skikttjocklek på 100 mikrometer för att få korrekt UV-skydd, rep- och glanstålighet. Om du är nöjd efter 2 lager så bör du ändå applicera ett lager till för att inte ytan ska se försämrad ut efter 5 år. 3 lager kan ge ett perfekt skydd och glans upp till 25 år. Men beroende på båt, yta och väder så kan du behöva måla igen efter 15-20 år. Det är mycket subjektivt för varje båtägare och individuellt för varje båt.

Hur mycket Double Coat ska man blanda åt gången?

Blanda endast så mycket färg som du kan använda inom 2 timmar. Större mängder blandad lack utvecklar reaktionsvärme som förkortar brukstiden, och höga temperaturer förkortar även brukstiden. Double Coat har en induktionstid på 30 minuter. Det betyder att bas och härdare måste reagera i 30 minuter innan färgen är mogen att appliceras.

Exempel: En bordläggning på 20 m2 ska lackas. Blanda först 1 kg Double Coat (d v s 1 burk bas och härdare) låt den stå och reagera i 30 minuter. Under tiden torkar du eventuellt ytan med Double Coat Avfetning, därefter med 3M Klibbduk. Innan du börjar måla blandar du ytterligare 1 kg Double Coat. På så sätt har du en ny laddning färg som är klar att måla med när den första burken tagit slut efter cirka 30 minuter. På detta vis undviker du att behöva vänta på färg som ska stå och reagera i 30 minuter innan den kan användas.

Måste man applicera ett lager transparent Double Coat Dubbel UV som ett sista lager för att få extra glans?

Det är inte nödvändigt. Double Coat är högblank, kulörbeständig och tålig mot påfrestningar.

Hur rengörs utrustningen?

Rengör med sprututrustning med Double Coat Sprutförtunning eller byglar och annan utrustning med Double Coat Förtunning. Rullar rengöres ej eftersom de endast används en gång under begränsad tid.

Vilken är den korrekta blandningen Double Coat?

Double Coat mäts alltid i viktdelar eftersom olika kulörer har olika volym men levereras med en och samma härdare. 2 viktsdelar bas + 1 del härdare. I ett 1 kg-set är blandningen 670 g bas och 330 g härdare. Exempel: om du häller upp 100 gram Double Coat baskomponent i ett kärl på en nollställd digitalvåg så ska du tillsätta hälfen så mycket Double Coat härdarkomponent. Då har du alltså en sats på 150 g Double Coat, vilket täcker ungefär 1,5 m2.

Kan man använda flera färger på samma yta?

Det är viktigt att använda en bra maskeringstejp till Double Coat, exempelvis 3M 244 Fine Line. Maskeringstejpen skall tas bort när målningen är klar och man bör inte applicera ny tejp förrän 24 (konstant 20 plusgrader) till 48 (konstant 15 plusgrader) timmar. 3M 244 är en mycket bra tejp så den kan sitta kvar under 3 strykningar, dvs upp till en veckas tid innan den tas bort. Om du stör dig på den tejpkant som producerats i lacken så går den att slipa bort med fina våtslippapper, samt med polering. Detta bör dock ej göras förrän Double Coat är genomhärdad, vilket tar 5 dygn i 20 grader, 10 dygn i 15 grader och upp till en månad i lägre temperaturer.

Vilka lösningsmedel kan spädas med Double Coat?

Använd endast Double Coat Förtunning eller Double Coat Sprutförtunning. Använd aldrig annan thinner, lacknafta eller aceton eftersom de inte är kompatibla.

Vilket lösningsmedel används för att rengöra ytor som är under behandling?

Double Coat Avfettning eftersom den löser smuts, olja och kemikalier. Lacknafta, aceton och thinner har en skadlig inverkan på många material, däribland gelcoat, och de rengör ej på samma sätt. Rengör ytorna med Double Coat Avfettning före slipning, efter slipning och gärna en stund innan lackning. Innan lackning ska även ytan torkas av med 3M Klibbduk för att förhindra risken av dammpartiklar på finns kvar i ytan. Det är ej lämpligt att torka med Double Coat Avfettning på en nylackad yta som ej genomhärdat. Dels är lacken för känslig och dels är ju den nya lacken "ren" i sig.

Kan man måla Double Coat i lägre temperaturer?

Ja och nej. Inomhus är ytan skyddad mot fukt, luftcirkulation och regn. Dessa utomhusfaktorer gör det mycket svårt att få lacken att sträcka sig och bli slät och glansig. Övermålningstiderna blir längre, det är kanske omöjligt att mattalipa den nylackade ytan förrän flera dagar eller en vecka utan att lacken fastnar i sandpappret. Försök värm upp båtens ytor inifrån med en värmefläkt som går dygnet runt. Det är alltså viktigare att ytan som ska lackas har en jämnare/högre temperatur än luften runt båten. Om du ska måla utomhus i kallare temperaturer så måste du bygga ett tält runt båten. Skilj på målning och härdning. Under målning kan temperaturen vara lägre men helst 15-20 C, undvik luftcirkulation, solljus och kalla ytor eller allt för varm ytor (över 25 C). När färgen flytit ut så gör det inget att en fläkt sätts på (vilket ökar luftcirkulationen) för att skapa bättre värme. Den mest idealiska härdningstemperaturen är 50 C, men det är ofta praktiskt omöjligt. Höga härdningstemperaturer gör att färgen härdar snabbt, vilket ger en hård och glansig yta som tål mycket starka påfrestningar. Om färgen härdar i temperaturer lägre än 15 C så riskerar färgen att få sämre hållbarhet och lägre glans.

Hur påverkar luftfuktigheten färg?

Luftfuktighet över 70 % är inte bra för härdningen av polyuretanfärg. Använd en avfuktare om lokalen/tältet är för fuktigt. Hög luftfuktighet ger sämre tålighet och sämre glans, på samma sätt som låga tempreraturer.

Möjligt måla utomhus?

På vår och sommar och sensommar går det att måla utomhus utan tält, förutsatt att ingen dagg faller på ytan (speciellt båtens överbyggnad), eller att det kommer regna under det kommande dygnet. När lacken appliceras får det inte blåsa något och direkt solljus är olämpligt. Det gäller alltså att ha så god tid på sig att man kan välja bra dagar. Var beredd på att misslyckas. Men om man misslyckas så är det bara att matta ned färgen och försöka igen. Double Coat är inte känsligare än annan färg, tvärtom flyter den ju ut bättre än annan färg. Som om du misslyckas med Double Coat utomhus så hade det blivit flera resor värre med annan färg.

Vinterprojekt? Möjligt att måla över en längre tid?

Grundfärgen IJmopox HB Coating kan målas ned till 5 plusgrader och den är inte på samma sätt känslig för väder och vind eftersom målsättningen med grundfärgen inte är att producera en perfekt yta. Måla gärna grundfärgen på hösten eller vintern och vänta med att lacka tills värmen kommit åter på våren. På så sätt slipper du stressa med att göra allt på våren. Applicera alltså två lager grundfärg, ett lager varje dygn. Låt sedan ytan stå tills våren kommer. Då börjar du med att slipa i grundfärgen så att du producerar en perfekt och slät lackgrund.

Spädning

Hur mycket förtunning ska i?

Späd Double Coat med Double Coat Förtunning 3-5 %. Observera att lösningsmedel dunstar. Tillsätt förtunningen precis innan lackningen ska börja, d v s efter 30 minuters reaktionstid (induktionstid). Blanda försiktigt och skaka aldrig blandningen. Tillsätt mer förtunning i lacken om målningen drar ut på tiden och om du märker att utflytningen försämrats och om lacken känns klibbig. Stora ytor eller sämre förhållanden och höga temperaturer kan kräva så mycket som 5-10 % Double Coat Förtunning. Späd förtunning i vikt. Om du blandat exempelvis 700 g bas och härdare och vill späda med 7 % förtunning så väger du upp 49 g förtunning och tillsätter i färgen. 700 g färdigblandad färg x 0,07 = 49 g 

Måste förtunning tillsättas?

Det är alltid bättre att späda med Double Coat Förtunning än att låta bli. Förtunningen hjälper målaren att få mer tid på sig att rulla ut färgen. Knepet med att rulla är att färgen är precis lika blöt hela tiden emedan man rullar. Om ytan är stor eller kompliceras så hjälper förtunningen färgen att sätta sig långsammare och det ger målaren mer tid att hinna måla.

Hur målas Double Coat?

Rulla endast ut så små ytor som möjligt åt gången. Om friborden exempelvis är 1 m hög så rullar du endast i vertikal riktning med en rulles bredd tills ett bra färglager täcker ytan, var inte för snål med färgen. Måla sedan nästa rulles bred bredvid och lite in i det förra området. Med denna metod så har du fått med dig hela ytans höjd och rör dig sakta framåt, 10 cm i taget (rullen är 10 cm). När så små ytor målas så hinner inte färgen att sätta sig mellan varje nytt område, och det är viktigt eftersom färgen måste vara precis lika blöt på ytan som i burken emdedan du för rullen över ytan. Det går ju så att säga inte att rulla på färg som hinner börja sätta sig innan rullen lämnat ytan, för då bildas en torrfläck. Rullen tar s a s med sig färgen tillbaka från ytan. Så vad har vi lärt oss? Jo, måla så små ytor som möjligt och måla endast i en riktning (vertikalt på ett fribord), måla aldrig kors och tvärs och hit och dit (det tar för lång tid och då hinner färgen att sätta sig innan man lämnat ytan).

Hur målas halkskydd?

Härdning

Härdar Double Coat i förhöjda temperaturer?

Det är möjligt att efter 30 minuter höja temperaturen till 40-50 ° C för att påskynda härdningen.

Härdar Double Coat i lägre temperaturer?

Ja och nej. Alla lacker härdar perfekt i 15-20 grader. Detta är idealtemperaturer som snabbt ger en tålig yta och hög glans. Om härdning sker i temperaturer från 8-15 grader så kan du mycket väl få ett bra resultat men det finns en risk att ytan får lägre glans och initialt lägre tålighet.

Underhåll

Behöver Double Coat underhållas?

Årligt underhåll är inte nödvändigt mer än vanlig tvätt med rengöringsmedel. Ett vax kan däremot förlänga livslängden på färgen. Observera att du använder vax som är fri från silikon. Silikon kan senare orsaka problem vid ommålning. Tvätta båten med Shampoo Shine från Matt Chem. Vi rekommenderar TI02, Matt Chems fantastiska glansvax som håller i flera säsonger. Du finner Matt Chems produkter i produktmenyn.

Ytdefekter

Varför täcker inte Double Coat tillräckligt?

En del kulörer är känsligare för genomlysning är andra kulörer. Det är extra viktigt att vänta med att lacka med vitt eller ljusgult tills ytan är ensfärgad. Om dessa kulörer ska målas över en mörk vattenlinje på en vit båt, eller om ett färgat spackel använts, så är det bäst att grundmåla  med IJmopox tills ytan har en jämn vit kulör. Om inte ytan är enfärgad kan det behövas upp till 5 lager Double Coat innan genomlysningen upphör. Grå, snäckskal/pärlvit och mörka kulörer täcker alltid efter rekommenderade 3 lager oavsett om ytan varit flerfärgad. Röd och orange har dålig täckförmåga och bör användas först efter att ytan lackats med okragul, 1-2 lager.

Varför bildas blåsor?

Fläckar kan uppstå av olika skäl, t.ex. höga temperaturer, dåligt underlag (mikroporös polyester), hög luftfuktigheten, för riklig applicering, fel typ av rulle. Skulle blåsor uppstå slipas ytan slät och ny färg appliceras under goda förhållanden och med rätt utrustning. 

Varför blev ytan genast matt?

Det finns flera anledningar. Vanligtvis orsakas matthet/ eller vita pigmentfläckar av för tidig exponering av fukt. Risken ökar om applicering sker utomhus på eftermiddagen, speciellt nära hav och sjö. En andra orsak kan vara för tjocka lager spackel eller för grovt spackel. Det är bäst att grundmåla med IJmopox över alla spacklingar så att lacken inte påverkas av spackel. En tredje orsak är att ytan slipats med för grovt sandpapper. Åtgärda genom att slipa ytan med finare papper under goda förhållanden, eller genom att applicera grundfärg, IJmopox, som ett extra skydd innan lackningen kan fortgå.

Vad orsakar gula fläckar?

Ohärdat spackel har migrerat genom den nya lacken. Dessa rester är inte UV-stabila och gula fläckar bildas. För att undvika problemet ska man respektera spacklets härdningstid innan lack appliceras, och spacklade ytor ska helst grundmålas med IJmopox.

Varför bildas kratrar i lacken?

Silikonrester i ytan eller mikroporös gelcoat försämrar resultatet vid lackning. Slipa ytan noggrant, rengör med Double Coat Avfettning och grundmåla med IJmopox innan lackning.

Damm i lacken?

Slipa och applicera ett nytt lager. Ett annat alternativ är slipa med Scotch-Brite Ultra Fine, därefter polera ytan försiktigt med TI02, efter att lacken genomhärdat, dvs minst 5 dygn.

Övermålning

Hur snart kan man måla på en epoxilaminerad yta?

Epoxi måste vara genomhärdad, vilket vanligtvis är 14 dagar. Det är extra viktigt om ytan ska behandlas med Double Coat Dubbel UV. Det är viktigt att slipa ytan innan lackning.

Hur snart kan man måla på en yta av polyester?

Redan efter 24 timmar. Observera att polyesterbeläggningar kan vara kontaminerade med släppmedel av paraffin och vax från formen.

Hur snart kan man måla Double Coat på grundfärgerna IJmopox?

ZF Primer: 16 timmar i 20 plusgrader.

HB Coating: efter 8 timmar i 20 plusgrader.

Observera att dessa tider medger minsta övermålningsintervall. Om du först vill slipa IJmopox för att producera en slät och perfekt lackgrund så måste du vänta tills IJmopox härdat till sig. Det går inte att slipa på en alltför mjuk färg eftersom pappret fylls igen alltför snabbt.

Slipning

Vad är att föredra: torr eller våt slipning?

Torrslipning. Det tar lång tid för fukt att gå ur ett spackel. Om du inte har använt spackel och föredrar våtslipning så är det förstås ok.

Hur slipas en grundfärg?

Det mest tidskrävande i en lackeringsprocess är att mattslipa grundfärgen. Man vill kunna producera en tät, slät och fin lackgrund så att Double Coat trivs på ytan. Om grundfärgen är mycket ojämn slipa först av topparna med P180, slipa sedan med P240. Känn efter vad som fungerar bäst på din yta och med din utrustning. Den totala mängden IJmopox-grundfärg bör vara så tjock att att du aldrig slipar igenom. Om du skulle slipa igenom kan du fläckmåla dessa ytor och slipa igen. Om du inte vill göra det så får du hoppas att Double Coat-lacken inte lyser igenom på dessa ställen. Vanligtvis krävs 2 lager IJmopox HB Coating för att producera en lagom tjock grund som går att slipa på utan att gå igenom. Om du applicerat för tunnt, eller om ytan är i sämre skick, eller om du har färg över lägg på ett tredje lager. 

Hur undviker man sliprepor i lacken?

En yta som ska behandlas med första lagret Double Coat bör slipas med P240, därefter med Scotch-Brite Fine. Slipa följande lager med P400 samt Scotch-Brite Ultra Fine. Mörka kulörer slipas kornstorlek P500-600 därefter med Scotch-Brite Ultra Fine.

Temperatur

Vilken temperatur är idealisk när man applicerar Double Coat?

15-20 plusgrader är önskvärt för att lack och miljö ska fungera ihop. Luft och yta skall ha ungefär samma temperatur. 

 

Nytt testresultat

Läs det nya testet i Praktiskt Båtägande som hyllar Double Coat. Toppbetyg!

Ladda hem artikeln

Prenumerera på våra Youtube-klipp och se hur man målar!

Lär dig att måla och polera som ett proffs:

Läs våra guider

Miljöarbete

Vi stödjer Världsnatur-fondens arbete för ett rent och sunt liv i Östersjön. När du som kund handlar hos oss bidrar du till att stärka våra insatser för miljön.