Kundverktyg

Beställningsguide

Kalkylator - räkna ut färg- och materialåtgång

Inköpslista

Snabb och billig leverans med SMS-avisering!

Alla priser på denna webplats är inkl. moms.

Kontakt

De IJssel Coatings Norden

ADRESS

Hedbergs Industri AB

Varvsgatan 19

456 32 Kungshamn

Sweden

EMAIL 

info@de-ijssel-coatings.se

TELEFON

vardagar 08-12 och 13-15.30

073 629 42 23

BESÖK

Ring och boka möte innan besök

Fuktmätning av trä:

Innan 1-kkomponent eller 2-komponent trälack eller epoxi appliceras på trä måste en fuktmätning med en Skipper Plus påvisa lägre fukthalt än 12 %. Mer fukt än så kan orsaka delaminering, dvs att trälacken flagnar.

Fuktmätning av GRP och osmosis:

Båtar byggda i GRP (glasfiberarmerad polyester) suger åt sig fukt när de sjösätts, på samma sätt som en ärta suger åt sig vatten när den läggs i blöt (innan du kokar din ärtsoppa). Fuktinträngningen orsakas av det osmotiska trycket. Så när båten står på land sker uttorkningen relativt snabbt. Så fort en båt tas upp ur vattnet ska den högtryckstvättas så att salt och algslem avlägsnas. Denna tid är det lättast att påvisa bölder (blåsor) i undervattenskrovet. Efter någon timme när skrovet torkat bör den första fuktmätningen utföras (på nya båtar), redan nu kan man se huruvida plasten har förhöjda fuktvärden eller inte. Efter en vecka mäts fukten igen och då bör fukthalten ha minskat radikalt så att fuktmätaren håller sig inom gröna mätvärden. Gamla båtar behöver inte fuktmätas förrän efter en vecka eftersom gammal ORTHO-plast inte är lika tät som modernare ISO-plast. Om det ännu finns fukt i plasten så kan det ta 4-5 veckor innan all fukt har tagit sig ut. Så de båtar där fukten verkar vara ett problem bör fukmätas flera gånger. Om mätvärden efter 4-5 veckor fortfarande ligger inom röda mätvärden innebär att man inte bör epoxibehandla båtbotten förrän dess att man avlägsnat all fukt och glykol (som på sikt bryter ned plasten och skapar osmosis). Det är dock inte så att båten kommer att gå sönder och sjunka.

För att en Skipper Plus fuktmätare ska ge korrekta mätvärden så måste kölsvinet vara torrt, och alla pumpar och tankar vara tömda, undervattenskrovet måste vara högtryckstvättat så att ytan är ren. Fuktiga dagar och kondens i båten kan påverka mätvärdet negativt, så mät en torr dag och vädra ur båten. Bottenfärgen kan vara kvar men du kan gärna ta ett trubbigt stämjärn och skonsamt skrapa med 90 graders vinkel bort all färg på några fläckar så att gelcoaten syns. Då gelcoaten nu är blottlagd kan man se om det finns sprickor och skador i plasten. Undvik mäta på ytor med överdivna mängder lager med kopparfärg eller runt metall och på bly/järnköl. Om båten har gamla epoxilager på gelcoaten så tar det längre tid för båten att torka men efter några veckor på land ges ändå korrekta mätvärden.

Det är inte nödvändigtvis så att fukt i ett skrov innebär ett direkt problem. Det kan ta över tio år innan du ser tecken på osmosis/plastbest (blåsor). Så du kan välja att blunda för problemet tills blåsorna uppstår, eller välja att utföra en förebyggande behandling. ISO-gelcoat och vinyl-ester gelcoat som använts i stor utsträckning sedan 90-talet minskar risken för fukt och plastpest. Äldre båtar med ORTHO-gelcoat visar i högre grad osmosis och förhöjda fuktvärden. Alla nya båtar blir snabbt blöta i plasten och därför bör nya båtar epoxibehandlas redan från början. Skillnaden är nya båtar i motsats till gamla snabbt (efter bara någon vecka) torkar ut igen. Men en skadlig påverkan av fukt leder i det långa loppet till osmosis och därför är det bäst att så tidigt som möjligt påföra en korrekt epoxibehandling.

Gröna mätvärden:

När mätvärdena för fukt i undervattenskrovet mätts med en Skipper Plus och visar på grönt så kan du säkert påföra ett epoxisystem för att skapa ett tätskikt som motverkar osmosis (plastpest). IJmopox HB Coating är det lämpligaste systemet då denna färg kan appliceras även i låga temperaturer och med goda övermålningsintervall. "HB" har en högre torrhalt än exempelvis Internationals Gelshield 200 eller Hempels Light Primer vilket innebär att du kan applicera tjockare lager färg, vilket gör att du spar både arbetstid och pengar (minskad färgåtgång). Man målar alltid 1 lager "HB" per dygn så att allt lösningsmedel gått ut och färgen är härdadad och beständig. Dessutom innehåller inte "HB" snabba härdare eller acceleratorer som gör att färgen förlorar täthet och styrka. Epoxifärg, så som IJmopox "HB" Coating" appliceras på grovslipad eller blästrad gelcoat. Om du behöver spackla så görs det efter första lagret HB, men kom ihåg att spackel (Variopox Finishing Filler är det enda spacklet som är tillräckligt tät) endast får användas om dygnstemperaturen ligger över 15 C. Om du arbetar i kallare miljöer än 15 C så får du aldrig använda spackel. Det behövs cirka 0,55 liter "HB" per m2 för att skapa en god epoxitjocklek på minst 400 mikron. En vanlig 33 fots segelbåt har en bottenyta på ungefär 20 m2 vilket innebär att man måste förbruka 10-12 liter "HB". Det är s a s ointressant hur många lager man lägger på, det som är intressant är att man använt rätt mängd epoxi i förhållande till ytans storlek. Att räkna lager är alldeles för ovisst eftersom en person rullar tunnt och en annan tjockt, och en person använder en korthårig rulle som ger tunna lager och en annan person kanske har valt en rulle med längre lugglängd vilket ger generösare lager.

Röda mätvärden även efter 5 veckor:

Eftersom fuktmätaren Skipper Plus fortfarande påvisar förhöjda fuktvärden kan vi nu konstatera att plasten inte är i bra skick. Så om du ändå väljer att påföra IJmopox HB Coating så kan denna delaminera efter en säsong i vattnet då du stängt inne skadliga ämen i plasten, så som glykol. Du bör mäta både över och under vattenlinjen så att du ser att mätvärdena inte varierar på olika delar av båten. Om mätvärdena går från grönt över vattenlinjen till rött under vattenlinjen så är det ett tecken på att plasten under vattenlinjen är skadad, men om det är rött både över och under vattenlinjen så är det snarare ett tecken på att fukten påverkas av andra faktorer och då kan man (förmoligen dra slutsatsen till att plasten ändå är torr och kan behandlas). Om endast rodret och några andra känsliga delar visar rött fast stora delar visar gröna värden så kan man (förmodligen) påföra en epoxibehandling.

Det är viktigt att påvisa att osmosis är en irreversibel process. Allt skadat material måste tas bort genom blästring eller hyvling. Ytan måste därefter högtryckstvättas med varmvatten varje dag i en vecka. Eftersom de skadliga ämnena är vattenlösliga så försvinner de med upprepad och enträgen avtvättning. Om fuktvärden fortfarande inte sjunkit efter denna rengöringsprocess så finns fortfarande glykol och nedbrytande ämnen kvar i plasten. I dessa fall så måste mer material tas bort, man måste gå djupare och återupprepa tvättningsprocessen (varm högtryckstvätt i en veckas tid). Om du till sist lyckats få ned mätvärdena till grönt så är du nu fri från nedbrytande ämnen i plasten. Förmodligen så ser båtbottnen ganska taskig ut vid detta laget och nu kvarstår processen att med epoxi bygga upp nytt material. Det är viktigt att du utför allt arbeta med att bygga upp en ny yta inomhus i en lokal som har 15-20 graders värme över hela dygnet.

Om du ser att plasten mjuknat och flisar sig och att det finns blåsor i plasten så är det tecken på långt framskriden osmosis. Ättikssyra har då bildats i dessa skador/delaminering och man måste arbeta sig ned i materialet tills all plast känns solid. Därefter kör man samma typ av tvättning som beskrivits ovan.

Första lagret epoxi på det råa polyesterlaminatet ska påföras på en yta som har högtryckstvättats ganska nyligen. Variopox Injektion är den bästa produkten att börja med då det är en extra tunn lösningsmedelfri epoxi som suger sig in i den råa ytan. Pensla Variopox Injektion och låt härda och sedan mattslipa och spackla vid behov med Variopox Finishing Filler. Om man anser att man hyvlat bort mycket av det gamla plastlaminatet så behöver man nu laminera 2-3 lager Variopox Glasfiber 280 g/m2 och rikliga mängder Variopox Impregnering (lamineringsepoxi). Låt varje lager glasfiber hinna bli klibbtorr (3-5 timmar) innan nästa lager appliceras. Flera lager glasfiber som appliceras vått-i-vått skapar för mycket tyng för att kunna hålla sig på plats; glasfiber och lamineringsepoxi tyngs ned och tätheten i laminatet försämras. Om ytan är stor så bör du endast jobba över små områden i taget så att varje yta hinner bli helt färdiglaminerad samma dag. Fortsätt sedan med ett nytt område dagen efter. Om epoxin däremot härdat ett dygn så måste epoxin mattslipas. Så om du ska börja med en ny yta bredvid en färdig yta så behöver du bara (för stunden) mattslipa skarven. Så jobba inte utspritt på olika delar utan gör färdigt bit för bit så långt som du hinner för dagen. När alla ytor är laminerade ska ytan mattslipas innan man applicerar 2-3 lager med IJmopox HB Coating och sedan bottenfärgen (Anti-Fouling). Att lägga på nytt laminat under vattenlinjen bör endast göras i extremfall då det alltid finns en risk för att gammalt och nytt laminat inte gifter sig helt korrekt, vilket kan leda till delaminering. Välj allra helst att bara måla med Variopox Injektion (på avhyvlat laminat) och IJmopox HB Coating. Om gelcoaten är finns kvar så behövs inte Variopox Injektion. Undvik också så långt som möjligt att använda spackel, speciellt i stora mängder. Färg, så som IJmopox HB Coating, ger över lång tid bättre hållbarhet än spackel (som innehåller fyllndsmedel och därför är porösare än färg). Epoxi är ju inte 100 % tät, därför är materialval och metod något som bör tas på allvar. 

På de båtar som inte anses behöva lamineras med epoxi så påföres IJmopox HB Coating direkt på Variopox Injektion. Spacklingar utföres till belåtenhet därimellan. Man vill helst undvika att laminera under vattenlinjen då det kan vara svårt att få upp kvalitetsnivån (vidhäftning och täthet) och därför är målning med IJmopox HB Coating alltid förstavalet. Laminering är s a s endast avsett för ytor i riktigt dåligt skick.

Fuktmätning:

1. Se till att ytan är synlig torr och kölsvin är torrt och att båten är välventilerad.

2. Fuktmät en vecka efter upptag. Om avläsningarna är oacceptabelt höga bör ytterligare avläsning göras en vecka eller två senare för att se om
fuktnivån har minskat betydligt.

3. Fuktavläsningar av laminat förberedda för fullständig osmosisbehandling ska falla snabbt
så snart tvättfasen har avslutats; fortsatt höga värden indikerar att hygroskopisklösliga ämnen fortfarande finns kvar och måste avlägsnas genom ytterligare tvättning. Man kan eventuellt även behöva arbeta sig djupare ned i materialet om man misstänker att man inte avlägsnat tillräckligt med material för att få ut alla skadliga ämnen. Så fort man arbetat sig djupare ned i plasten så bör man återuppta tvättprocessen tills fuktvärdena sjunker till grönt.

4. Trots att epoxi är mycket tät så är epoxi inte helt tätt och fukt kommer ändå att tränga in i laminatet. Och eftersom epoxin kan stänga inne glykol så kan osmosisprocessen fortsätta. Så trots att man tror sig ha gjort en fullständig epoxibehandling så kan ändå osmosis påvisas i framtiden genom blåsbildning. Osmosis är s a s en irreversibel process. Därför är det återigen viktigt att framhäva vikten av tvättningsprocessen för det är den som för ut glykolen ur laminatet. För att påvisa att en laminatets yta är fri från glykol och syror så är det lämpligt att testa med lackmuspapper. Ph-värde 7 påvisar att materialet är sunt, varken surt eller basiskt.

5. Bara för att man fuktmätt med bra (gröna) värden så betyder inte det att man fått bort glykol och syror vilket leder till osmosis. Fukt och omsosis är s a s två olika företeelser. Det är s a s inte säkert att man blivit av med osmosis för att man har tagit bort gelcoaten och uppmätt bra fuktvärden.

6. HotVac är det effektivaste sättet att med vakuum suga ut skadliga ämnen och fukt. Men denna teknik är mycket ovanlig. Att däremot använda infravärme och avfuktare snarare stjälper än hjälper uttorkning. En båt kan lika gärna stå utomhus som inumhus i värmen för att torka ut. Om båten inte torkar ut utomhus så är det snarare tecken på att båten förblir "våt", vilket inte nödvändigtvis är ett problem. Det kan ju s a s ta tio år eller mer innan blåster och plastpest/osmosis kan påvisas. Se www.hotvac.com

Denna text är ett sammandrag av följande artiklar från en av de mest respekterade proffsen inom osmosis, Nigel Clegg:

Osmosis

Fuktmätning

 

Nytt testresultat

Läs det nya testet i Praktiskt Båtägande som hyllar Double Coat. Toppbetyg!

Ladda hem artikeln

Prenumerera på våra Youtube-klipp och se hur man målar!

Lär dig att måla och polera som ett proffs:

Läs våra guider

Miljöarbete

Vi stödjer Världsnatur-fondens arbete för ett rent och sunt liv i Östersjön. När du som kund handlar hos oss bidrar du till att stärka våra insatser för miljön.