Kundverktyg

Beställningsguide

Kalkylator - räkna ut färg- och materialåtgång

Inköpslista

Snabb och billig leverans med SMS-avisering!

Alla priser på denna webplats är inkl. moms.

Kontakt

De IJssel Coatings Norden

ADRESS

Hedbergs Industri AB

Varvsgatan 19

456 32 Kungshamn

Sweden

TELEFON

vardagar 08-12 och 13-15.30

Ring 0523 327 22

Ring alltid om du är ny kund.

EMAIL & SMS 

info@de-ijssel-coatings.se

info@hedbergsindustri.se

073 629 42 23 (endast sms)

Om du inte når oss på telefon

mejla eller sms:a istälet så hör vi av oss

omgående.

BESÖK

Boka alltid tid innan besök

Säkerhetsblad

Säkerhetsblad för De IJssel Coatings produkter finns under varje produkt i produktmenyn.

Säker arbetsmiljö

Läs igenom vad som står på etiketterna innan du börjar arbeta. Varje etikett innehåller ett antal varningssymboler och en varningstext. Var uppmärksam om alla potentiella risker och de åtgärder du bör vidta för att arbeta säkert.

Några allmänna regler för säkerhet och hälsa:

Läs alltid igenom produktblad och säkerhetsblad.

 • Öppna behållaren försiktigt
 • Blanda bas och härdare noggrant
 • Titta efter eventuella exoterma reaktioner
 • Torka alltid bort spilld färg omedelbart
 • Ät och drick inte i närheten av färg eller våt färg
 • Förvara inte mat på arbetsplatsen.Rök på arbetsplatsen
 • Använd lämpliga handskar när du målar, använder förtunning och avfettningsmedel
 • Använd skyddsglasögon vid behov
 • Sörj för god ventilation och använd en kolfiltermask.

 

Varningssymboler

Följande symboler på förpackningen uppärksammar en säker användning:

Frätande

Detta ämne är farligt för ögon och hud och kan orsaka brännskador.

Skadlig/Irriterande

Detta material är farligt vid hudkontakt eller inandning.

Lättantändliga

En gnista, öppen eld eller en cigarett kan orsaka en brand.

Farlig miljö

Härdade beståndsdelar kan fortfarande vara skadliga för vattenlevande organismer och kan ha långsiktiga effekter på vattenmiljön.

 

Personlig säkerhet

Produkterna får ej förtäras. Du får inte äta eller dricka, eller förvara livsmedel på arbetsplatsen. Om detta ändå sker, kontakta en läkare. Patienten bör inte lockas att kräkas.
Andas inte utan mask när du befinner dig i en arbetsmiljö med öppna förpackningar och härdande färg. Du kan andas in lösningsmedel, giftigt damm eller rök. Måla endast när du skyddas av god ventilation och ansiktsmask. Lösningsmedlens ångor är tyngre än luft och trycker normal luft uppåt. När du andas in ångor känner du dig yr, berusad och får huvudvärk. Vid sprutning är faran ännu större. Sprayfärg får aldrig inandas. Bär alltid skyddsklädsel och en huva med lufttillförsel för bästa skydd.

Undvik kontakt med ögonen. Vi rekommenderar att du skyddar ögonen under målning. Skyddsglasögon eller Eyemasks bör finnas tillgängliga. Om du får färg i ögat, håll ögat vidöppet med ett rent finger, skölj i minst 15 minuter med rent kranvatten och ta därefter kontakt med en läkare.

Undvik kontakt med huden. I kontakt med färg kan hudirritation orsakas. Därför bör du alltid använda skyddshandskar och kläder som täcker bål, armar och ben. Ta bort färg från huden med varmt vatten och tvål, eller ett godkänt rengöringsmedel. Rengör helst inte huden med lösningsmedel eller förtunning.

 

Brand eller explosion

De flesta färger innehåller organiska lösningsmedel. En del avdunstar när du öppnar förpackningen. Genom att följa några enkla åtgärder, minimerar du risken att en olycka inträffar:

 1. Undvik öppna lågor i områden där färg förvaras eller där färg används.
 2. Rök aldrig på arbetsplatsen. Förvara produkterna på en väl ventilerad, torr plats, utan kontakt med värmekällor och direkt solljus.
 3. Håll förpackningen väl tillsluten.
 4. Förhindra gnistor från metaller och motordrivna verktyg eller felaktiga elektriska anslutningar.
 5. Lämna inte trasor med färg eller förtunning på arbetsplatsen eller i dina fickor.
 

Färg och miljö

Lämna in tomma förpackningar för avfallshantering. Släng aldrig förpackningar bland vanliga soppor eller i naturen. Kassera burkar eller avfall i vattnet. Avlägsna överbliven färg från penslar, rollers, spänner eller tråg. Även små mängder förtunning, målarfärg, avfettningsmedel skall hanteras som kemiskt avfall.

Mer information om säker arbetsmiljö finner du i produkternas säkerhetsblad som levereras på begäran i samband med produkten.

Nytt testresultat

Läs det nya testet i Praktiskt Båtägande som hyllar Double Coat. Toppbetyg!

Ladda hem artikeln

Prenumerera på våra Youtube-klipp och se hur man målar!

Lär dig att måla och polera som ett proffs:

Läs våra guider

Miljöarbete

Vi stödjer Världsnatur-fondens arbete för ett rent och sunt liv i Östersjön. När du som kund handlar hos oss bidrar du till att stärka våra insatser för miljön.